Ett bröllop är en vigsel och den tillhörande festen för att symbolisera att ett par ingått ett äktenskap.
Ordet bröllop kommer från det fornsvenska ordet bruthlöp/brudlopp, den färd som de nygifta gjorde för att visa upp sig i sin prakt inför bygdens invånare. Brudloppet var en viktig del i parets vigsel. Eftersom det förr inte skrevs några dokument var brudloppet ett viktigt bevis att vigseln hade skett.

Nu för tiden gifter vi oss naturligtvis av kärlek, men så har det inte alltid varit.

I de gamla bondesamhället var äktenskapet en praktisk angelägenhet som parets fäder gjorde upp om. Speciellt viktigt var det i de högre samhällsklasserna, där en sammanslagning av gårdarna ökade förmögenheten och därmed också makten.

När en lämplig brud hade hittats gällde det för bonden att övertyga hennes far om det lämpliga med ett bröllop. En ”böneman” – ex.vis skomakaren i byn – anlitades för att övertyga den tilltänktas far om den unge mannens förträfflighet.
Detta var en uppgörelse som skulle gagna två släkten och många gånger var inte ens det blivande brudparet informerat om vad deras fäder hade bestämt.
(Saxat från Wikipeda)